Ringtrening 12. og 19. juli kl 18.00 på Tynset

Gjør dere klar for utstillingen og delta på ringtrening den 12. og 19. juli hos Marianne på Strømsås gård og hundepensjonat.

Ringtrening 12. og 19. juli: Det blir to anledninger til å delta på ringtreningskurs i forkant av utstillingen på Savalen.  Den 12. og 19. juli kl 18.00 får vi mulighet til å trene sammen under kyndig veiledning av Marianne på Strømsås gård. Det er gratis for klubbens medlemmer og koster 100 kr for ikke-medlemmer. Påmelding pr e-post til Hilde Jordet . I påmeldingsmailen skriver du navnet ditt og hundens navn, samt hvilken dag du skal delta evt om du deltar begge dager. Samtidig med påmeldingen VIPPSes deltageravgift til 119104.