Årsberetning for Østerdal Fuglehundklubb 2017

 

 • Leder: Kasper Slettan
 • Nest leder: Ole Petter Hansæl
 • Kasserer: Tore Knudsen
 • Øvrige medlemmer: Asgeir Røset
 • Arne Sandbakken
 • Anne Mette R Grue
 • Per Kristian Evensen
 • Vara: Hege Hoel Bekkevoll
 • Arnfinn Frengstad
 • Revisorer: Jøran Meås og Siri Strømmevold
 • Valg komite: Per Østigård, Reidun Joten og Johannes Nordvik
 • Jaktprøveutvalget: Anne mette Grue, Marianne Stenland, Per Kristian Evensen
 • Utstillingsutvalget: Arnfinn Frengstad, Ragnar Alander
 • Aktivitetsutvalget: Per Kristian Evensen, Ole Petter Hansæl, Arne Sandbakken og Asgeir Røset.
 • Dommerutvalg: Marianne Steenland
 • Prellern: Arne Sandbakken, Asgeir Røset og Kasper Slettan
 • WEB: Arne Sandbakken og Asgeir Røset
 • Materialforvalter: Kasper Slettan

Æresmedlemmer: Ketil Stokkdal, Bjørn Plassgård, Reidar Bjørkø (ᵻ) og Arne Mælen (ᵻ)

Medlemmer: pr 31.12 2017. 260 registrerte medlemmer, derav 14 husstandsmedlemmer.  

Styremøter: Det er avholdt 5 Styremøter inklusive konstituering. Temaer har vært ordinære styresaker, stoff til Preller og utvikling av klubben.

Økonomi: Det vises til vedlagt regnskap. Økonomien er god, vi har i år klart å tjene penger på begge prøvene våres og utstillingen, dette mye på grunn av god påmelding og driftige folk i arrangement. Dette gjør at vi kan tilby andre arrangement billig noe som igjen gjør at vi får flere medlemmer.

Klubbefekter: Vi har dekken, sokker, sekker og pique skjorter på lager. Kontakt Kasper Slettan ved interesse.

Sportslige Resultater: Det er meget gledelig å registrere at flere av klubbens medlemmer stiller på jaktprøver og utstillinger. Gratulere til klubbens medlemmer som har gjort det bra både på utstilling og jaktprøver.

1 Plass ØFHK Cup ble delt mellom: Kasper Slettan med Halvartuns Supernova og Ole Petter Hansæl med Østheias Bella mont montis

Årets hund Østerdal Fuglehundklubb: se eget skriv.

Treningsterreng: Våre tre treningsterreng ble i 2017 MYE brukt, bare på Alvdal var det 250 betalte treningsdager. Grønnfjell var også veldig godt besøkt, mye pga. god rypebestand der i år. I Vingelen så har de rapportert tilbake at de er veldig fornøyd med å ha oss der, vi betyr flere som betaler på veiene og flere besøkende de dagene de har åpen servering på skihytta. Og ikke minst inntekter på utmarka dems. 

 

Årsberetning fra prøveutvalget:

Jaktprøveutvalget har bestått av:

Anne Mette R Grue: Leder

Marianne Steenland: Dommeransvarlig

Per Kristian Evensen: Terrengansvarlig

I tillegg har Hege Hoel Bekkevoll vært med oss på «opplæring»

Jaktprøveutvalget har gjennomført klubbens to faste jaktprøver:

TOLGAPRØVEN ble gjennomført 8-9.4.2017.

Vi hadde 317 påmeldte, 222 startet i løpet av helgen og det ble delt ut 47 premier.

Det var stor påmelding til Vk dette året, og vi sendte ut 3Vk kvalik  partier og 6 kvalitetspartier pr dag.

De fleste terrengene var godt besatt med fugl, noen i meste laget for hundene og i ett par terreng var det litt dårlig med ryper. Det var også varierende føre i terrengene men alt i alt var deltakerne meget fornøyd.

Vi delte også ut CACIT til Rotåas Aisa og Magnus Haugen. Alltid morsomt når man får delt ut dette.

På Tolgaprøven samarbeider vi med pointerklubben, de har vært litt på sidelinja noen år men i 2017 kom de mere på banen og var svært interessert i prøven. Vi fikk også inn Royal Canin som ny sponsor med stor suksess, de var svært rause med premier og deltakergaver.

 Vi hadde satt bort frokost og jegermiddag til Aud L Rye med stor suksess, deltagerne skryter av hjemmebakt brød og kortreiste råvarer. Oppgang i antall som deltok på jegermiddagen i 2017 det er gledelig.

Kasper Slettan har vært prøveleder på Tolga flere år på rad nå og loser prøven gjennom med erfaren hånd.

Komiteen besto av: 

Prøveleder: Kasper Slettan

Sekretær: Anne Mette Grue

Dommeransvarlig: Marianne Steenland

Terrengansvarlig: Per Kristian Evensen.

I tillegg uvurderlig hjelp gjennom helgen fra Hege Hoel Bekkevoll. Asgeir Røset og Ingunn Sømåen, Torgeir Tronslien, Ole Petter Hansæl og Trond Brørby.

DALSBYGDAPRØVEN ble avholdt 2-3.9.2017

1 helga i september er fast prøvehelg i Dalsbygda, dette etter avtale med brukerne på Storstuvollen. Dalsbygdaprøven er en meget populær prøve, kjent for flotte terreng godt besatt med fugl. Det varierte selvsagt fra terreng til terreng og fra dag til dag, men mange hunder fikk sine sjanser. 

Vi hadde 336 påmeldte og 180 startet. Noe som er på det jevne fra foregående år. Vi sendte ut 7 kvalitetspartier hver dag. I tillegg var prøven i år en jubileumsprøve, den ble arrangert for 25 år på rad, 20 år med sekretariatet på Storstuvollen.  Under ledelse av prøveleder Ole Petter Hansæl ble det 

en vellykket feiring av jubileet og en vellykket prøve. Det ble servert ryper til jegermiddagen til stor begeistring fra de fremmøtte. Påmelding til jegermiddagen var omtrent som foregående år.

Prøven ble arrangert i samarbeid med Dalsbygda jaktlag, havnelagene og Dalsbygda næring og utvikling. Litt smårusk i forhold til kommunikasjon og bestilling av overnatting for prøvedeltakerne, men prøveleder tok tak og det ble i orden. Dette er noe som må bedres til denne års prøve.

Dalsbygdaprøven er en krevende prøve for sekretariatet og da spesielt for prøvesekretær. Dette fordi det ikke er nettilgang og veldig dårlig tlf. forbindelse og det er mørkt. Det jobbes med hodelykta på. Trine Økseter Knudsen var sekretær og loset det hele igjennom med erfaren og stødig hand. Beholder roen i krevende situasjoner.

Prøvekomiteen besto av:

Prøveleder: Ole Petter Hansæl

Prøvesekretær (er): påmeldinger: Anne Mette Grue/ alt det andre Trine Ø Knudsen

Dommeransvarlig: Marianne Steenland

Øvrige medhjelpere: Arne Sandbakken, Asgeir Røset, Hege Hoel Bekkevoll, Mari Anne Berg, Trond Brørby, Kasper Slettan, Tore Knudsen og Jardar Nordeng.

Jaktprøveutvalget vil takke alle som stiller opp og gjør en jobb på arrangementene våre og er positive, blide, velvillige og hjelpsomme. Vi får gode tilbakemeldinger fra deltakerne.

En stor takk til dommerne våre som stiller opp gang på gang og er flinke, hyggelige og tar godt vare på deltakerne våre.

Takk til alle våre samarbeidspartnere og tilslutt en stor takk til alle grunneiere som lar oss bruke alle de flotte terrengene!

Leder for jaktprøveutvalget ØFHK 

Anne Mette Grue

 

Årsberetning fra Aktivitetsutvalget:

Aktivitetsutvalget har gjennomført de vanlige aktivitetene.

Dressurkurset sto Marianne Steenland for. Totalt 8 kvelder, 7 av dem på Strømsås gård og hundepensjonat og siste dag i treningsterrenget på Alvdal. Det deltok 10 hunder.

Sommertreffet ble arrangert over en helg sammen med utstillingen. Vi hadde Anders Landin på besøk, han hadde både foredrag og praktisk trening og avsluttet helgen med å reise til fjells med de som ønsket det. Meget godt oppmøte betyr at folket ønsket denne type temahelg. Savalen var et flott sted å være, her ble alt lagt til rette for oss

Jakthund trening på Tolga østfjell er et populært tiltak. I år hadde vi to instruktører Bjørnar Farberg og Odd Richard Øvergård kunne dermed sende to partier ut i terrenget.  

Klubbmesterskapet hadde vi år på Grønnfjell med Ola Øie som dommer. Det ble bestemt før i gikk ut i terrenget at det skulle kåres klubbmester i både UK og AK. Det ble en flott dag både sosialt og sportslig, vi fikk kåret klubbmester i begge klasser.

Julemøte ble i år holdt som et julebord på Savalen. Vi hadde planer om et foredrag, men pga. flere avbud fra aktuelle kandidater rett før, så valgte vi og bare å spise middag og være sosiale på den måten. Det ble en fin kveld, med dans til slutt for de som ønsket det.

Per Kristian Evensen

Leder Aktivitetsutvalget

 

Årsberetning utstillingsutvalget

Utstillingsutvalget har i 2017 bestått av Arnfinn Frengstad og Ragnar Alander.

For utstillingen ble resultatet 66 påmeldte fordelt på 10 raser, noe som var langt over forventning. 

Dette kan nok hovedsakelig tilskrives årets gode opplegg sammen med sommertreffet, samt fint sommervær.

Hele settingen med ei langhelg med aktiviteter er alfa omega for å få bra deltakelse på utstillinga. 

De fleste andre utstillinger sliter med sviktende påmeldinger.

Det ble ikke all verdens premieringer. 

Streng, men rettferdig dommer Rune Tyvold kan sine saker.

Inntrykket vi sitter igjen med etter årets utstilling er at alle er fornøyd. Ikke bare deltakere, men også dommer, ringsekretær, skriver og arrangør. 

Vel blåst fra alle parter!

Ragnar og Arnfinn

Årsberetning fra dommerutvalget:

Intet å rapportere.