Årsmøte 10. februar 2023

Det inviteres til årsmøte den 10. februar kl 19.00 i lokalene til Eltron på Tynset.

Vedtektenes kap. 3.3:

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes medlemmet pr. post, e-post, i adressert medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:

– Dagsorden.(Eller: Sakliste)
– Årsberetning.
– Regnskap med revisors beretning.

– Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.

-Budsjett for neste år.
– Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.