Oppdaterte parti- og ventelister  03.09 kl 23.00

Husk å ha med:

  • Saurenhetsbevis alle skal vise det, kun original som er gyldig. ( ikke kopi eller bilde)
  • Vaksinasjonspapirer
  • Registreringsbevis

 

UK-AK Søndag      Venteliste Søndag