Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser – Lovdata

Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser ble gjort gjeldene fra 01.07.21. 

I forskriften fremkommer det at «Arrangørorganisasjonene skal sørge for at arrangørene har reglementer med de nødvendige bestemmelsene, og at reglementene blir håndheva. Alle organiserte konkurranseformer for hund er i dag omfatta av reglementer. Arrangørorganisasjonene har ansvaret for å sørge for at disse reglementene oppfyller kravene i konkurransedyrforskrifta fra 1. juli 2021.

Administrasjonen anser at rollen som Dyrevelferdskontrollør hører til leder av konkurransen, men arrangør kan oppnevne egen person eventuelt flere ved store arrangementer.

Dyrevelferdskontrolløren skal dokumentere virksomheten skriftlig.

Forskriften finner du her: Forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser – Lovdata