Innkalling til årsmøte 2022

Sted: Eltron AS, Tynset

Tid: 11. februar kl. 19.00

Årsmøte er åpent for alle medlemmer samtidig som det gis mulighet til å delta via Teams.

På grunn av koronarestriksjoner er det ønskelig at de som ønsker å delta fysisk på møte melder dette på SMS til mobil: 90129004.

For de som ønsker å delta via Teams, send en epost til af@eltron.no slik at vi kan sende Teamsinvitasjon til dere.

Styret oppfordrer alle som ønsker å delta på årsmøte om å sette seg inn i gjeldene retningslinjer fra lokale myndigheter og FHI.

 

Medlemmer som ønsker saker fremlagt på årsmøtet må sende disse til styrets leder innen 10. januar 2022. Saker meldes til styreleder arnfinn@frengstad.net

Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder dette til valgkomiteen innen 10. januar 2022.

 

 

Saksliste og underlagsdokumentasjon finner du her: Innkalling årsmøte 2021

Balanserapport finner du her: Balanserapport

Resultatregnskap 2021 og budsjett 2022 finner du her: Resultatregnskap 21 og budsjett 22

Revisjonsberetning finner du her: Revisjonsberetning

Vel møtt!

Styret