Innkalling til årsmøte 2022

Sted: Eltron AS, Tynset

Tid: 11. februar kl. 19.00

Medlemmer som ønsker saker fremlagt på årsmøtet må sende disse til styrets leder innen 10. januar 2022. Saker meldes til styreleder arnfinn@frengstad.net

Medlemmer i styret som ønsker frasigelse av verv, melder dette til valgkomiteen innen 10. januar 2022.

 

Saksliste

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling

Sak 2 Valg av møteleder og sekretær

Sak 3 Styrets årsberetning

Sak 4 Revidert regnskap

Sak 5 Innkomne forslag

– Forelagt av styret

– Forelagt av medlemmer

Sak 6 Fastsettelse av kontingent

Sak 7 Godkjenning av budsjett

Sak 8 Valg

Status for styret

Status for styret før årsmøte den 11. februar 22:
Leder: Arnfinn Frengstad Gjenstår 1 år

Nestleder: Anne Mette Grue På valg

Kasserer: Tore Knudsen På valg

Styremedlem: Daniel Glomb Gjenstår 1 år
Styremedlem: Unni Irene Bakke På valg
Styremedlem: Per Kristian Evensen Gjenstår 1 år
Styremedlem: Mari Anne Gym Berg På valg
Styremedlem: Jostein Østvang På valg

Varamedlem: Mali Nordvang Rundfloen På valg
Varamedlem: Linn Irén Humlekjær På valg

Revisorer: Siri J. Strømmevold På valg
Morten Sandbakken Gjenstår 1 år
Varamedlem: Per Østigård På valg

Valgkomité: Trine Økseter Knudsen På valg
Jardar Kilsti Nordeng Gjenstår 1 år
Trond Brørby Gjenstår 2 år
Varamedlem: Øyvind Streitlien På valg

 

Velkommen!

Styret