Innkalling til medlemsmøte 2022

Det innkalles til medlemsmøte den 11. februar kl 20.00

Møtet avholdes umiddelbart etter at årsmøte er ferdig.

Medlemsmøte er åpent for alle medlemmer samtidig som det gis mulighet til å delta via Teams.
Om det er medlemmer som ønsker saker tatt opp på medlemsmøte er det fint om disse kan meldes tilbake til post@fuglehundklubben.no . Da kan vi få offentliggjort disse før møte.

På grunn av koronarestriksjoner er det ønskelig at de som ønsker å delta fysisk på møtet melder dette på SMS til mobil: 90129004.  For de som ønsker å delta via Teams, send en epost til af@eltron.no slik at vi kan sende Teamsinvitasjon til dere.

 

Saksliste finner du her: Innkalling til medlemsmøte

Hilsen Styret