Mulighet for aversjonsdressur på sau

Det er nå mulighet til aversjonsdressur av din hund på sau.

Sauerenhetsbevis oppnås etter endt prosess hos Arve Løkken på Alvdal.

Det koster 400 kr totalt. Arve har 50dekar stort område.

Tidspunkt avtales direkte med Arve på tlf. 970 46 558.