Rapport fra dressurskurs på Strømsås gård

 

Flinke kursdeltagere demonstrerer ro i oppflukt på dressurkuset hos Marianne på Strømsås Gård og hundepensjonat. Det er fin progresjon hos ekvipasjene. Vi ønsker dem fortsatt god trening og lykke til!