Referat fra Styremøte i ØFHK 01.04.2019

Referat fra Styremøte ØFHK 2019-04-01

Sted: NØK kl. 19.00

Tilstede: Ole Petter Hansæl, Arne Sandbakken, Kasper Slettan, Tore Knudsen, Hege Hoel Bekkevold, Per Kristian Evensen, Anne Mette Grue, Øyvind Streitlien, Arnfinn Frengstad og Jostein Østvang.

Sak 1, Konstituering av styret og utvalg. 

Leder, Ole Petter Hansæl, valgt på årsmøte

Nestleder, Arne Sandbakken, valgt på årsmøte.

Innledning:

Har ØFHK de riktige utvalgene, trenger vi noen nye? Og hvordan kan vi organisere utvalgene og klubben på en best mulig måte?

Hvordan mener du som styremedlem og/ eller utvalgsmedlem at styre og utvalg bør fungere?  

Øvrige funksjoner og utvalg:

Ønsker utvalgsledere og medlemmer å fortsette?

Er det noe spesielt utvalg du kunne tenke deg bidra i for 2019?  


Det er en generell holdning om at de utvalgene og oppgaver vi allerede har er nok.

Jaktprøveutvalget,

2018; Leder Anne Mette Grue, Hege Hoel Bekkevold, Per Kristian Evensen

2019: Leder Anne Mette Grue, Per Kristian Evensen og Kasper Slettan.

Utvalget konstituerer seg selv og referat sendes styreleder innen, 1. mai 2019.

Aktivitetsutvalget,

2018; Leder Ole Petter Hansæl, Per Kristian Evensen, Hege Hoel Bekkevoll, Arne Sandbakken, Trond Brørby, Marianne Berg og Erik Tømte.
2019: Leder Ole Petter Hansæl,

Utvalget konstituerer seg selv og referat sendes styreleder innen, 1. mai 2019.

Utstillingsutvalget,

2018; Leder Arnfinn Frengstad og Ragnar Alander.
2019: Leder Arnfinn Frengstad,

Utvalget konstituerer seg selv og referat sendes styreleder innen, 1. mai 2019.

Terrengansvarlig/utvalg,  

2018; Per Kristian Evensen

2019: Leder Per Kristian Evensen, Jostein Østvang.

Utvalget konstituerer seg selv og referat sendes styreleder innen, 1. mai 2019.

Dommerutvalget

2018; Er det en del av ØFHK?
Ansvar: Kasper søker etter dokumentasjon/instruks på hvordan dette skal håndteres samt hvilke retningslinjer som gjelder vedrørende utgifter til dommerutdanning. Oversendes styreleder innen 20. april. Legges ved agenda for neste styremøte. Sak på neste styremøte.

Redaksjonsutvalget

Administrere tilganger

DropBox – tilgang for alle

Webb

FB + Messenger

Instagram

Preller`n, utfordring å få inn stoff, samt annonser.

2018; Arne Sandbakken og Asgeir Rødset

2019: Leder Øyvind Streitlien,

Utvalget konstituerer seg selv og referat sendes styreleder innen, 1. mai 2019.

Materialforvalter,

2018: Kasper Slettan

2019: Kasper Slettan

Vi må en dugnad i styret for rydding av gamle papirer som er samlet opp.

Det er ønske om innkjøp av nye startpistoler, samt oppussing av de vi allerede har.
Ansvar: Kasper, sak på neste styremøte.

Styre besluttet å opprette et nytt utvalg;

Miljø og rekrutteringsutvalget.    

Leder Jostein Østvang, Hege Hoel Bekkevoll og Kasper Slettan.  

Utvalgets skal gjennomføre lavterskelaktiviteter samt rekruttere personer som ønsker eller kan tenke seg å være en del av og/eller bidra til å utvikle miljøet i ØFHK sosialt og faglig. Utvalget skal jobbe aktivt for å rekruttere personer til utvalg og funksjoner i klubben.
Dette kan være lavterskelaktiviteter som for eksempel samlinger midt i uka hvor vi møtes sammen med hunder.

Utvalget setter opp en aktivitet i løpet av våren og lager en plan for aktiviteten.

Det er viktig at alle i styret bidrar på gjennomførelsen av dette tilbudet.

Av andre forslag som ble nevnt;
– Stand på Landbrukets dag i oktober
– Logo på gapahuk på leirduebana på Tynset
– At hver enkelt prøver å verve medlemmer, like siden vår på FB etc.

Utvalget konstituerer seg selv og referat sendes styreleder innen, 1. mai 2019.

Sak 2, Gjennomgang av årsplan.

Skal i neste styremøte begynne med et årshjul slik at vi får inn viktige datoer med aktiviteter, søknader, kontrakter etc. vi må forholde oss til.

Sak 3, Møteplan 2019.
Mål om 10 møter i løpet av året, utenom juli og desember. Ønsker at vi kjører korte møter og at de forskjellige utvalgene jobber godt mellom styremøtene.
Møter skal i utgangspunktet avholdes den 1. mandag i hver måned kl. 19.00. Sted NØK.

Sak 4
, Hundens dag 25. mai.
Dette er en ypperlig start for Miljø og rekrutteringsutvalget. Vi trenger ikke å avholde dette den 25. mai, men kan ta det en annen dag. Utvalget tar ansvar for planlegging av denne dagen.

Sak 5, Tolgaprøva. v/ Kasper.Veldig bra påmelding til årets prøve og alt er under kontroll og på plass.

Sak 6, Eventuelt
Søknad på støtte fra «Dyrebeskyttelsen Fjellregionen» Se vedlegg. Sak på neste styremøte.

 Neste møte 6. mai kl. 19.00, Sted NØK. Referent, Øyvind Streitlien