Referat fra Styremøte i ØFHK 04.11.2019

Referat fra styremøte 2019-11-04

Tilstede: Ole Petter Hansæl, Per Kristian Evensen, Øyvind Streitlien, Anne Mette Grue, Hege Hoel Bekkevoll, Tore Knudsen


Meldt forfall:  Arnfinn Frengstad, Jostein Østvang (Arne Sandbakken, permisjon)

Agenda

Sak 1: Gjennomgang av referat fra forrige møte, Info sakReferat er ikke sendt ut, det

Sak 2: Info sak:
Kasper Slettan, har trukket seg fra styret.

Arne Sandbakken, har bedt om permisjon frem til årsmøte 2020.

Sak 3: Søknader jaktprøver 2020 status v Anne Mette. Info sak

  • Prøveledere
  • Prøvesekreter

Tolgaprøven 4- 5 april
Kasper prøveleder, Anne Mette Sekretær, Får sikkert med seg Unni og Trine.

Dalsbygda prøva 28. – 29. august 
Arnfinn står som prøveleder inntil videre.

Sekretær, ikke avklart

Sak 4: Jaktprøveutvalget. Info sak,

  • Dalsbygdaprøva  drøftes og besluttes

Dalsbygda jaktlag er veldig fornøyd med årets prøve.
 

De er veldig positive for at vi går inn for at vi har sekretariat og jegermiddag på Kølbua for kommende år.
Det må avtales pris med Kølbua i forkant for leie av sekretariat og overnatting der.

  • Tolgaprøva og samarbeid med NPK, info sak,

Det viser seg at det at det i styret i pointerklubben har blitt framlagt at vi har stilt krav om at pointerklubben skulle vært mer deltagende på vår prøve, både når det gjelder prøveleder, dommere etc. Dette er ikke riktig men vi hadde et ønske om at pointerklubbe hadde blitt mer deltagende og mer synlig på vår samarbeidsprøve.

Dette ble da tatt opp på nytt i styret i pointerklubben, men de vedtok allikevel at de ønsker å terminere samarbeidet nå.

Anne Mette har sendt svar og takket for samarbeidet vi har hatt med pointerklubben.

Vi må prøve å finne en ny raseklubb å samarbeide til neste år, f.eks. vorstehklubben.

  • Apportbevisprøver, drøftes besluttes,

Satt av datoer hos Strømsås gård og hundepensjonat ved Marianne Steenland i januar og februar, samt på Tolgaprøven og Dalsbygdaprøva. I tillegg blir det i juni, juli og august.

Betaling skal skje til klubben på vipps, deltakere viser Vipps kvittering til dommer.

Skal forhøre oss med Marianne Steenland om hun kan kjøre apportkurs.

Hund og Sau, avtale med Arve Løkken at vi kan bruke han på avresjonsdressur.

Sak 5 Klubbmesterskap tilbakemelding v/ Øyvind

Kun 8 hunder som stilte til start. 6 i AK og 2 i UK. Noe av skylden for en liten deltakelse skal en temmelig dårlig værmelding i forkant kanskje ta skylda for. Været ble imidlertid bedre enn spådd. I 1. runde var det forholdsvis stritt og mye tåke. Men etter hvert så lettet skydekke og været ble brukbart. Vi fant bra med fugl som stort sett var samarbeidsvillig. Alle hunder hadde sjanse på fugl og det resulterte i en premie i UK og hele 5 premier i AK klassa. Klubbmester ble Arve Løkken med Sølnklettens Adam (3 fuglarbeid) og Milla Stav Nilsen med Lyngtrollas Madam Mim (hunden til Jøran Meås).

Tror alle var godt fornøyd med dagen.

Sak 6: Julemøte? 

Forslag – «paneldebatt/fagkveld» om rypeforvaltning i Fjellregionen
Ole Petter jobber videre med saken, men vi legger ikke opp til at dette blir før jul.

Sak 7: Utstilling 2021
Ole Petter tar kontakt med Ragnar og vi søker på utstilling i 2021

Sak 8: Årets Hund v/ Øyvind, 

Fristen for innmelding er forlenget til 15. november da det fortsatt er noen jaktprøver igjen (skog). Har hittil fått inn 6 resultater.

Sak 8: Terreng

Avtaler 2020 – Per Kristian
Hodalen, Tolga og Vingelen er gått ut. Kåsa har vi hatt en muntlig avtale, men vi regner med at denne går i orden.

Hodalen, fått tilbake positivt svar og skal underskrives

Tolga, fått tilbake positivt svar og skal underskrives

Vingelen har styremøte i løpet av november og vi håper på et positivt svar

Fra Hodalen grunneierlag og Hodalen utmarkslag har vi avtale på terreng for prøver.
          

Sak 9: Preller`n

 Noen som kan tenke seg på å være med i redaksjonen til Preller’n siden Arne har bedt om fritak?

Hege blir med i redaksjonen.

Referent: Øyvind Streitlien

Legger ved referat fra Ragnar fra utstillinga på Savalen under her.

Neste styremøte, mandag 2. desember kl. 19.00 på NØK

Referat hundeutstilling Savalen 2019

Årets utstilling ble avhold 20. juli i forbindelse med Sommertreffen. Etter flere år med en utstillingsring ble det før årets utstilling bestemt å prøve med to ringer igjen siden vi hadde så mange hunder i fjor. Nytt av året var “online” bedømming av hunder. Kritikker og premier ble lagt inn i det nye programmet til NKK fortløpende og så snart en hund var ferdig bedømt kunne hvem som helst inn på dogweb og lese kritikken. Litt spent på forhånd, men med litt testing og konferering med NKK så gikk dette ganske smertefritt.

Dagens dommere var Petter Steen på Engelsk setter og Breton, og Niels Brandstrup på resterende raser. Niels hadde både Dansk hønsehund og Italiensk Spinone, så han fikk prøve seg på to av de mindre vanlige rasene i gruppe 7. Strenge, men konsekvente dommere med god begrunnelse for premiegrad var i stor grad tilbakemeldingene vi fikk. Meget bra! Totalt 68 påmeldte hunder med følgende fordeling:

Breton                                    7

Engelsk Setter                        21

Gammel Dansk Hønsehund   1

Gordon Setter                         5

Irsk Setter                               20

Italiensk Spinone                    3

Pointer                                    6

Korthåret Vorsteh                  5

I ring 1 med Petter så hadde Rune Tyvold og Kristin Gustafson ansvar for å styre “showet”. De er som alltid lettbedt og med god kontroll, så de må vi holde på de neste årene også. I den andre ringen styrte June Solemsmo med skriver Randi Negård. June som også har andre oppgaver under sommertreffen hadde som vanlig stålkontroll i ringen. Hun er et ja-menneske som vi håper å kunne dra nytte av flere år Å skrive var en ny erfaring for Randi, og det gikk helt suverent. Håper det var lærerikt og at vi kan spørre senere også.

Det var litt færre deltakere på Valpeshowet enn tidligere år. Valpeshowet har muligheter for utvikling så vi får se hva vi kan få til neste år ….

Barn og Hund ble avholdt med stor suksess. Hele 13 deltakere forteller noe om et arrangement med suksess (Sommertreffen) i forhold til at hele familien tar ei langhelg på Savalen med tema hund!

Til slutt hadde vi Best In Show hvor Breton Noelle (NO44703/17 – Milla Stav Nilsen) stakk av med seieren.

Vil takke alle som var med rundt arrangementet med rigging, sekretariat, kiosk og alt. Ikke minst Ole Petter som tilrettelegger på en måte som gjør det vanskelig å si nei til å fortsette med dette.

Utstillingsleder – Ragnar Alander

Forbedringer/endringer:

  • Barn og Hund/Valpeshow – betaling her via vipps må legges inn på en måte slik at de må registrere visse opplysninger slik at sekretariatet får med seg dette.
  • Linker til kritikker legges ut på forhånd
  • Kommet forslag om todagers utstilling. Jeg tror vi skal holde på det vi har pr nå og evt heller kanskje ha et eget valpeshow fredag/fredag kveld hvor absolutt alle raser kan komme. Annonsere litt bredt til Elghundklubben, Harehundklubben, Tynset og omegn hundeklubb osv.
  • Muligheter for å starte tidligere med utstillingskatalogen. Få inn noen kroner fra eventuelle annonsører ol