Referat fra Styremøte i ØFHK 05.04.2018

Referat fra Styremøte ØFHK 05.04.2018

Sted: Tynset, NØK kantina, kl. 19.00

Tilstede: Kasper Slettan, Anne Mette Grue, Tore Knudsen, Hege Hoel Bekkevold, Per Kristian Evensen, Arnfinn Frengstad, Asgeir Røset, Arne Sandbakken, Øyvind Streitlien og Ole Petter Hansæl.

Sak 1, Konstituering av styret og utvalg. 

Leder Kasper Slettan ble valgt på årsmøte.

Nestleder Ole Petter Hansæl.

Øvrige funksjoner i styret fordeles i følgende underutvalg:

Jaktprøveutvalget, Leder Anne Mette, Hege Hoel Bekkevold, Per Kristian Evensen.

Aktivitetsutvalget, Leder Ole Petter Hansæl, Per Kristian Evensen, Hege Hoel Bekkevold, Hansæl og Arne Sandbakken.

Utstillingsutvalget, Leder Arnfinn Frengstad og Ragnar Alander.

Utvalgene konstituerer seg selv og referat sendes styrets leder innen, 1. mai.

Sak 2, Gjennomgang av årsplan.

Sak 3, Ny Lovmal (Se mail fra FKF)

Sak 4, Høring angående hund tatt av rovdyr (se mail fra FKF)

Sak 5, Ny kontrakt på terrenget i Vingelen.

Sak 6, Tolgaprøven.

Planlegging er i rute.

Referent, Ole Petter Hansæl