Referat fra Styremøte i ØFHK 16.10.2019

Referat fra Styremøte ØFHK 2019-10-16

Sted: NØK kl. 19.00

Tilstede: Ole Petter Hansæl,Arne Sandbakken, Kasper Slettan, Per Kristian Evensen, Øyvind Streitlien, Arnfinn Frengstad, Anne Mette Grue, Hege Hoel Bekkevoll, Tore Knudsen


Meldt forfall:  Jostein Østvang

Sak 1: Gjennomgang av referat fra forrige møte, Info sak.

Referat Godkjent.

Sak 2: Miljø og samarbeid i styret

Per Kristian – utrivelig møte i jaktprøveutvalget,  

Anne Mette – Har snakket med Roar i Dalsbygda og han har sagt at de er fornøyd med ØFHK ang Dalsbygdaprøven (Storstuvollen). ØFHK hadde glemt å betalt regninga for prøven i 2018.

Vi kan ikke bestemme at våre deltakere leier setrer/overnatting via Dalsbygda Næring og utvikling, dette gjelder også servering (middag).

Jaktprøveutvalgets møte hos henne ikke var noe bra.

Anne Mette synes det er fint at leder er med i utvalgsmøter for å vise interesse, men hun føler nå at ikke leder har tillit til henne som utvalgsansvarlig.

Hun lurer litt på hva leder vil med klubben. Hun føler at det har blitt litt mye salg og føler at mye gjelder å tjene penger for klubben.

Ole Petter – Leie av Storstuvollen, antall hunder på prøven for fakturering av Dalsbygda jaktlag. Han har ikke sagt at prøven ikke var bra, men at samarbeidet med Dalsbygda jaktlag ikke var bra.
På jaktprøveutvalgets møte var OP invitert, men han følte seg ikke veldig velkommen av enkelte til dette møte.

Noen av den kritikken som har kommet til han kjenner han seg ikke igjen i. Han har snakket med Jøran og skværet opp i det som skjedde.
Og han beklager at Anne Mette føler at han ikke har tillit til henne, noe som han i aller høyeste grad har for den gode jobben hun har gjort og fortsatt gjør.

Arne – Vi må være rundhåndet og kunne diskutere sak i styre etter de vedtak som bestemmes. Vi må diskutere sak og ikke person. Han synes OP har sagt noen ting han ikke burde sagt og det synes han er uheldig og det må han ta til seg.

Tore – Har ikke vært på møte som er referert til. Det viktigste for han er at for å være med i styret er at det er hyggelig og at det er moro å være med. Vi har ikke råd til å miste noen folk, for da kan mye rakne. Har hørt at noen er usikker om de vil være med lengre. Han har vært med i mange år og ønsker fortsatt å være med i klubben.

Ole Petter – Vi må bestrebe oss at klimaet i styret skal være godt og at vi diskuterer saker og det vi vedtar i styret og utvalgene. Det skal være kjekt å være i styret i ØFHK. Han tar til seg at han kan være litt skarp i noen situasjoner, det tar han til seg og beklager dette. Vi må være stor nok til å diskutere sak og ikke person.
Han har ikke noen ambisjoner om å snu opp, ned på ØFHK, men han gjør nok ting på andre måter enn kanskje tidligere ledere har gjort.

Kasper – Føler det samme som de andre ang. det refererte jaktprøveutvalget. Han snakket med Roar på årets Dalsbygdaprøve og han hadde ingen negative bemerkninger rundt samarbeidet. Føler at leder ønsker at noen «medlemmer» ikke skal ha noen oppgaver for klubben.

Kasper har bestemt seg for å trekke seg  fra styret. Han kan stå som styremedlem, eller vi kan kalle inn varamedlem, men ønsker å trekke seg fra styret med virkning fra i dag.

Rutiner for utvalgene:
Ole Petter innkaller Anne Mette og Øyvind for å utarbeide «rutiner» for utvalgene.


SAK 3: Søknader jaktprøver 2020
Prøveleder –
Prøvesekretær –
Anne Mette legger inn søknader om både Tolga og Dalsbygda prøven.

SAK 4: Brev fra NKP
Ang. samarbeidsavtale med NPK på Tolga prøven.

Vi er avhengig av en raseklubb for å få CACIT.
Avtalen bør behandles og utarbeides i jaktprøveutvalget og legges fram for styret før den undertegnes.
Anne Mette følger opp dette mot NPK.

SAK 5: Klubbmesterskap
Skal være på Tangen i Vingelen lørdag 19. oktober.

Eventuelt:
Til neste styremøte; «Dalsbygdaprøva, veien videre» – jaktprøveutvalget sender inn forslag til neste styremøte om momenter for Dalsbygdaprøøteva.

Julemøte – Er en tradisjon og koselig, tenk på dette til neste styremøte, aktivitetsutvalget legger fram dette til neste styremøte (pleie av hund).

Årets hund – Øyvind  tar innmelding 1. nov

Neste styremøte mandag 4. november