Referat fra Styremøte i ØFHK 28.05.2018

Referat fra Styremøte ØFHK 28.05.2018

Sted: Savalen, Gløtten, kl. 19.00

Tilstede: Kasper Slettan, Tore Knudsen, Per Kristian Evensen, Arnfinn Frengstad, Asgeir Røset, Arne Sandbakken, Øyvind Streitlien, Hege Hoel Bekkevold og Ole Petter Hansæl. 

Meldt forfall: Anne Mette Grue,

Sak 1, Ref. fra Tolgaprøven

            Prøveledelsen føler at prøven var vel gjennomført. Referat og resultat kommer.

            Vanskelige forhold, løst pga. mildvær. Ønskelig med flere til middag,

 Sak 2, Sommertreff, utstilling.

            Ole Petter gikk igjennom opplegg og program.

PROGRAM (foreløpig)

Fredag 20. juli. Sommertreff

Kl. 13.00, Hund i teori og praksis med Mathias Westerlund.

Sted, Savalen Fjellhotell, Savalloftet, praksis på fotballbanen.

Kl. 19.00, Vi samles ved lavvoen/ grillen for felleshygge. Alle tar med seg mat til grillen. Salg av mineralvann, øl og vin.

Sted, lavvoen (ved slalåmbakken).

Lørdag 21. juli. Hundeutstilling.

Kl. 09.00 Sekretariatet åpner.

Kl. 09.00 Handlerkurs ved June Solemsmo.

Kl. 10.00 Hundeutstillingen starter, Sted, ved lavvoen.

Kl. 10.00 Barn og hund v/ June Solemsmo. Sted, ved lavvoen.

Kl. 10.00 Individuell rådgivning og trening med Mathias Westerlund. Påmelding i sekretariatet. Sted, ved lavvoen.

Kl. 19.00 Fellesmiddag, Østerdalsbord på Savalen Fjellhotell.

Kl. 21.00 Kvelden forsetter i Lavoen med levende musikk v/ Brage Stølan. Salg av mineralvann, øl og vin.

(Ønsker du å delta på middagen, men ikke har meldt deg på, kontakt sekretariatet).

Søndag 22. juli. Sommertreff

Kl. 10.00 Avreise for hund i fjellet. Oppmøte ved hotellet.

Kl. 10.00 Rally lydighet. Innføring og uformell konkurranse på enkel bane. Målgruppe, Barn, unge og nysgjerrige. Oppmøtet, ved Hotellet.

Sak 3, Fremdrift Dalsbygdaprøven

            Møte med Dalsbygda, i løpet av juni. Anne Mette har dialog med Roar Eckermann.

Sak 4, Nettsider, facebook og instagram.

            Instadgram, alle i styre oppfordres til å legge ut bilder på sida. 

            Facebook, endret til fra gruppe til side for ca. 1,5 år siden, erfaringer, Fungerer bra da     klubbens info kommer øverst. Link til hjem nettsida fra FB.  

            Nettside, lite aktivitet, men nødvendig.

            Det settes ned en mindre gruppe som jobber videre med dette, Kasper, Asgeir, Arne, Øyvind,             Forslag presenteres for styret.

Sak 5, ØFHK cup.

            Uheldig at styrets medlemmer vinner Cup`n

            Hva kan vi gjøre med for å skape mer aktivitet rundt Cup`n.

            Kasper lager liste etter Tolgaprøva,,,,,

            Trenger noen som tar ansvarlig for Cup`n.

Sak 6, Eventuelt

            Dressurkurs for fuglehunder, v/ Knut Østmo.

            Mandag 4.juni, torsdag 7. juni og mandag 11. juni på fotballbanen på Telneset kl. 18.00 og             avsluttes med trening på tamfugel torsdag 14. juni hos Knut Østmo på Femund jakt og             fuglehundskole. 

            Pris Kr. 1500,- pr deltager

            Ansvarlig fra ØFHK, Erik Tømte. Påmelding Kasper Slettan.

Tolga Østfjell, Vi har pr. i dag ingen avtale med Tolga Utmarkslag. Per Kristian tar ansvaret for å få til en avtale.  

Arkiv for styre, Arne oppretter en Dropbox, med tilgang for Styret i ØFHK.  

Neste Styremøte,

Mandag 20. aug. kl 19.00, Sted, Eltron,

Referent, Ole Petter Hansæl