Referat fra Styremøte i ØFHK 28.11.208

Referat fra Styremøte ØFHK 28.11.2018

Sted: NØK kl. 19.00

Tilstede: Kasper Slettan, Tore Knudsen, Asgeir Røset, Øyvind Streitlien, Arnfinn Frengstad, Hege Hoel Bekkevold og Ole Petter Hansæl. 

Meldt forfall: Arne Sandbakken, Anne Mette Grue og Per Kristian Evensen

Sak 1, Referat fra sist møte.

Gjennomgått.  

Sak 2, Julebord,

Lav påmelding, 19 stk.  Mulige årsaker, det skjer mye denne helga flere har tilbakemeldt at de ikke kan komme pga andre arrangementer. Fullt på hotellet. Noen har opplevd Halvor Sveen tidligere,,,

Må vurdere å flytte arranghemenet til midten av november, vi tar en beslutning etter julebordet.  

Sak 3, Aktivitetsplan 2019

Årsmøte  8. februar. kl. 19.00. Sted NØK, (går ut og spiser etter møte)

Lagt til helg og håper på flere utenbygds. Treningssamling/ helg i forbindelse med Årsmøte,   

Tolgaprøven 6 og 7. april

Dressurskurs: Oppstart april (april – juni)

Sommertreff og utstilling 19 – 21. juli med utstilling 20. juli.

Jakthundkurs, Tolga Østfjell 17. og 18. august

Dalsbygdaprøva 31. august – 1. september

Klubbmesterskap annonseres

Julemøte ?? november fastsettes etter julebordet 2018

Sak 4, Æresmedlemmer.

Styret ønsker nærmere vurdering av en kandidat til æresmedlemskap, Avgjøres på neste styremøte.  

Styret ønsker forslag til æresmedlemmer fra klubbens medlemmer. Skrives i Preller`n.

Sak 5, Preller`n

Kasper informerte om status, det meste er på plass i Dropbox. Mangler tre innlegg Sommertreff/ utstilling, Treningssamling og Dalsbygdaprøva.

Sak 6. Tolgaprøva

Prøveleder Kasper, Sekretær Anne Mette, Terrenansvarlig, Per Kristian, Dommeransvarlig Marianne Steenland. Kasper har fått telefon fra Samordningskomiteen og Tolgaprøva får ikke dele ut Cacit. Grunnen til dette er at denne utmerkelsen rullerer blant flere klubber.

Sak 7, Eventuelt

Treningsterrenget på Alvdal, ØFHK støtter utbedring av veien støttes med 4.000,-.

Blomster fra ØFHK til, hvem og evt. når. Skal klubben gi blomster til personer ved spesielle hendelser, evt. når: Har klubben forutsett i stand til å utføre dette? Skal klubbe gi blomster? Sak på neste styremøte.

Julesammenkomst 5.juledag. (lørd. 29. des) for ØFHK styret og stell. ØFHK dekker råvarer til mat, alle tar med drikke til eget behov. Kasper og Ole Petter sender ut invitasjon. Sted; Gløtten.  

Marianne Steenland, trakk seg tidligere i år fra oppgaven som dommerrepresentant i regionen. Og dommeransvarlig i klubben. Marianne har etter samtale med Kasper sagt seg villig til å fortsette som dommerrepresentant i regionen. Klubben i ØFHK er det Prøveleder som har ansvaret for å skaffe dommere.

Neste Styremøte,

7. januar kl. 19.00, Sted, NØK.

Møtetreff legges i DropBox og Nettside.

Referent, Ole Petter Hansæl