Referat fra Styremøte ØFHK 02.09.2019

Referat fra Styremøte ØFHK 2019-09-02

Sted: NØK kl. 19.00

Tilstede: Ole Petter Hansæl, Arne Sandbakken, Kasper Slettan, Hege Hoel Bekkevoll, Per Kristian Evensen, Øyvind Streitlien, Tore Knudsen, Arnfinn Frengstad


Meldt forfall: Anne Mette Grue, Jostein Østvang

Agenda

Sak 1: Gjennomgang av referat fra forrige møte, Info sak.

Referat Godkjent, med følgende kommentarer;
sak 3; Rutiner for utvalgene
sak 4; årsplan og årshjul mangler vi fortsatt innspill på (Anne Mette har sendt inn)

Sak 2: Melding fra Marianne Steenland, Info sak.  

Ole Petter leste opp ei melding som han har fått fra Marianne Steenland etter et møte i jaktprøveutvalget som han deltok i. Ole Petter svarer M. Steenland på denne meldingen.

Sak 3: Miljø og samarbeid i styret, drøftes.

Saken utsettes til neste møte pga av at et er meldte forfall til dette styremøte.

Sak 4: Evaluering av Utstilling og sommertreff, info sak.

Et vellykket arrangement og Ole Petter oppsummert det hele.

Det kom innspill på at vi kanskje skal nedprioritere salgsartikler fra neste år, slik at vi ikke skaper et kjøpepress for de som deltar på våre arrangementer. Heller få salgsartikler som hundedekken og andre hunderelaterte produkter.

Økonomi på utstillingen; kr. 10.500 på loddsalg, 23.000 på påmelding utstilling, 21.000 påmeldingsavgift sommertreff; kiosk ca. 10.000. Etter utgifter så vil går vi sånn cirka i null.

Sak 5: Evaluering av Treningshelg Tolga Østfjell, info sak.

Jardar K. Nordeng har sendt inn evaluering av samlinga. 8 deltakere og 9 hunder.
Innspill fra Kasper om at det må klargjøres roller på instruktørene før treningshelga.

Sak 6: Dalsbygdaprøva, kort til bakemelding, info sak.

En vellykket samling og god stemning blant både dommere og prøvedeltakere. 40-45 deltakere på middagen på lørdag fra Heidrun (Rømmegrøt og spekemat).
Deltakerene var veldig fornøyde og det var godt med fugl i alle partier. Ca. 40% premierte på lørdag, noe mindre på søndag.

Forslag at vi går til innkjøp til strømaggregat som vi har med oss på prøver og andre arrangementer.

Litt dårlig planlagt at både prøveleder og sekretær var ute som settedommer hele lørdagen.

Sak 7:  Klubbmesterskap 2019, drøftes, besluttes
Klubbmesterskap på Grønnfjell enten 19. eller 26. oktober.
Arne avtaler med grunneiere i Grønnfjell når dato blir bestemt.

Etter styrmøte og samtaler med Jøran Meås om når det kan passe for han å være dommer er det besluttet at klubbmesterskapet blir den 19.oktober

Sak 8: Preller`n info sak. Møte onsdag 4. sept. kl. 20.00 på nøk.

Referent: Øyvind Streitlien


20.00 Slutt!

Neste styremøte, mandag 30. september  kl. 19.00 på NØK