Referat fra Styremøte ØFHK 08.05.2017

Referat fra Styremøte ØFHK 08.05.2017 

Sted: Tynset, Hege Bekkevold kl. 19.30

Tilstede: Kasper Slettan, Anne Mette Grue, Tore Knudsen, Hege Bekkevold, Per Kristian Evensen, Arnfinn Frengstad, Asgeir Røset, Arne Sandbakken og Ole Petter Hansæl.
Sak 1, Gjennomgang av siste møtereferat med behandling av åpne saker. 

Kommentar, Styreleder savner referat fra Utstillingsutvalget.

 

Sak 2, Referat fra Tolgaprøva. 

Tolgaprøva ble arrangert 8 – 9. april 2017,  Hodalen fjellstue.

Strålende vær og bra med fugl var medvirkende årsaker til at prøva opplevdes som en suksess.

Antall på meldte hunder 317, startende 222, antall premieringer 47.

Prøva hadde en total omsetning på < 130.000,- ,  det forventes et overskudd, ref. Tore Knudsen.

33 deltok på jegermiddag.

Det bles solgt anorakker og bukser med ØFHK logo for ca. kr. 35.000,-. Dette vare en ren markedsføringsaktivitet uten fortjeneste.

Overnatting en utfordring, samfunnshuset kan evt. benyttes ved senere arrangement.

Evalueringsmøte avholdes, referat sendes styret.

 

Sak 3, Status sommertreff og utstilling.

Utstillingsutvalget og aktivitetsutvalget samarbeider godt om arrangementet.

Planleggingen er i rute, annonsen flg. nedenfor.

 

Østerdal Fuglehundklubb arrangerer Hundeutstilling og sommertreff på Savalen 21 – 23 juli.

ØFHK ønske alle hundeinteresserte med og uten hund velkommen.  

 

Fredag 21. Anders Landin hund i teori og praksis.

 • 14.00. Anders Landin holder kurs i lydighet og generell trening samt apport (praktisk del) og en forelesning.
 • Enkel servering av pølser, brus og kaffe.
 • Kl. 19.00. Vi samles ved Lavoen/ grillen for felles hygge. Alle tar med seg litt mat til grillen.

Lørdag 22.

 • Kl. 10.00. Hundeutstilling, Dommer Rune Tyvold. Sekretariatet åpner kl. 09.00.
 • Utstillingsansvarlig, Ragnar Alander E-post. Alander.ragnar@gmail.com
 • Enkel servering av pølser, brus og kaffe.
 • Kl. 19.00. Felles middag «Østerdalsbord» på Savalen Fjellhotell.

Søndag 23.

 • 10.00. Vi går til fjells og trener våre hunder sammen med Anders Landin.
 • Ta med matpakke så lunsjer vi i fjellet.

 

Påmelding

            Hundeutstilling, Frist 13.07.2017   Påmelding på web

            Sommertreffet og Fellesmiddag, Frist 13.07.2017. Påmelding VIPPS

            En påmelding pr deltager med navn.

            Sommertreff med fellesmiddag, medlemmer kr. 690,-.

            Sommertreff med fellesmiddag ikke medlemmer. 890,-.

            Sommertreffet medlemmer kr. 300,-

            Sommertreff ikke medlemmer kr. 500,-

            Fellesmiddag kr. 390,-.

            Nye medlemmer som melder seg inn i klubben innen 23. juli får refundert kr. 200,-.

 

            Overnatting Savalen Booking, på tlf. 62 47 17 17 eller www.Savalen.no

            Overnatting priser, kommer,  onsdag,,,,,,

 

Ansvarlig sommertreffet, Ole Petter Hansæl, mail: oph@wuerth.no, tlf. 905 95 389.

 

Annonsen legges ut på, www.fuglehundklubben og vår Facebook-side.

NB: Styremedlemmene oppfordres til å dele arrangert på fra sin private PB konto, men IKKE gjør dettet fra ØFHK FB side. Det kan bli litt i meste laget om flere gjør dette. Asgeir Rødset og Arne Sandbakken tar ansvaret for deling til med andre klubber, ref nedenfor.

 

Invitasjon/deling til klubber med oppfordring om å markedsfører arrangementet.

 1. NESK
 2. Raseklubbene
 3. HedOpp
 4. Romerike FHK
 5. Røros JFF,
 6. Andre

 

            Syret og klubbens medlemmer oppfordres til å invitere ny potensielle medlemmer til arrangementet?

 

            Æresmedlemmene Bjørn Plassgård og Ketil Stokkedal inviteres. Ansv. Ole Petter Hansæl.

 

Sak 4, Verving av medlemmer og gjennomgang av medlemslister

Rekrutering prioriteres i ØFHK aktiviteter og det holde fokus på dette i kommende arrangementer.

 

Sak 5, Svar fra Marianne Steenland angående inngjerdet område for trening, mulighet for å slippe hund.

Styret takker for forslaget, men velger å ikke gå videre med dette.

Svar sendes Marianne Steenland, ansv. Kasper Slettan

 

Sak 6, Svar fra Torgeir Tronslien angående VK prøve Tolga høst.

Styret takker for forslaget, men velger å ikke gå videre med dette.

Svar sendes Torgeir Tronslien, Ansv. Anne Mette Grue.

 

Sak 7, Retningslinjer for utvalgene gjennomgås/ utarbeides.

Utsettes.

 

Sak 8, Eventuelt. Årshjul, Rutiner, sosialiseringstreff.

Utsettes,

 

 

 

Referent, Ole Petter Hansæl