Referat fra Styremøte ØFHK 10.10.2018

Referat fra Styremøte ØFHK 10.10.2018

Sted: NØK kl. 19.00

Tilstede: Kasper Slettan, Tore Knudsen, Per Kristian Evensen, Asgeir Røset, Arne Sandbakken, Øyvind Streitlien, Hege Hoel Bekkevold, Anne Mette Grue og Ole Petter Hansæl. 

Meldt forfall: Arnfinn Frengstad,

Sak 1, Referat fra sist møte.

Mangler.

Sak 2, Dalsbygdaprøva

Vel gjennomført. Flott vær, mye rype, premieprosent 28%.

Rapport kommer fra Jøran Meås. Jøran Meås har tatt oppgaven også kommende år.

Jøran sender artikkel fra prøva til Preller`n til Arne.

Sak 3, Klubbmesterskap

Årets klubbmesterskap arrangeres lørdag 13. oktober i rypenes «mekka» dvs. Dalsbygda.

Påmelding på VIPPS, Østerdal Fuglehundklubb, Klubbmesterskap. Pris kr. 150,-.  Frist 10. oktober.

Oppmøte ved butikken i Dalsbygda kl. 09.00. Dommer Bjørn Schjølberg. Ved mange påmeldte vurderes det å dele UK og AK i to partier. Per Kristian ser på muligheten for en dommer til.

Sak 4, Regning Savalen. Spesifisert.

Gjennomgått, Rutine for anførsel av drikke på ØFHK utarbeides. Arne Sandbakken tar ansvar for utarbeidelse av forlag som presenteres styret.

Sak 5, Preller`n.

Antall sider, saker, annonsering. Oppsett Arbeidsgrupper. Redaktør Arne. Oppsett og trykk Smith Reklame. Siste sak Julemøte, leveres til oppsett og redigering uka etter. Arbeidsmøter avtales.

Ole Petter sender artikkel fra Sommertreff og treningshelga på Tolga til Arne.

Per Ø skriver om rypetelling i Østerdalen siste 20 år.

Gruppe med leder Arne S. Kasper, Asgeir og Øyvind.

Sak 6. ØFHK Cup.

ØFHK Cup. Vinner Bjørn Smistad (Ikke Annonsert enda) Premiert både på Tolga og i Dalsbygda. Hvem, hva, hvordan.

Inviteres på julemøte, Kasper tar kontakt. ØFHK sponser middag.

Sak 7, Julemøte Savalen.

Julebord med Halvor Sveen, tidligere Farmen deltager, Friluftsmann og Jeger forteller med glimt i øye om sine erfaringer.  1. desember kl. 16.30 på Savalen Fjellhotell.

Påmelding på VIPPS, Østerdal Fuglehundklubb, Julebord. Pris kr. 590,-, barn 5 – 15 år halv pris.

Frist ** nov.

Kaffe og vann settes frem. Servering av øl og vin

Overnatting via Savalen Booking. (som på sommertreffet).

Sak 8, Snart slutt på året,

Eventuelt frasigelser av verv meddeles valgkomiteen og Leder så tidlig som mulig og senest 31.12-18

Sak 9, Æresmedlemskap.

Styret vurderer to kandidater som Æresmedlemmer til årsmøte 2019. Dette avgjøres på neste styremøte.

Neste Styremøte,

26. november kl. 19.00, Sted, NØK.

Møtetreff legges i DropBox og Nettside.

Referent, Ole Petter Hansæl