Referat fra Styremøte ØFHK 20.04.2016

Referat fra Styremøte ØFHK 20.04.2016

Sted: Tynset kl. 19.00

Tilstede: Reidun Joten, Anne Mette Grue, Arne Sandbakken, Tore Knudsen, Mari Dalen Jordet og Ole Petter Hansæl. Meldt forfall: Per Østigård, Ragnar Alander og Johannes Nordvik.

 

 Sak 1, Nettsida, Status og videre fremdrift med denne,  

Ny nettside med ny layout og nytt brukersnitt er oppe og står.

Arne Sandbakken hadde en gjennomgang av sia, uten og med logg inn. Styrets medlemmer har fått/ får logg inn med muligheter for admin. Det jobbes fortløpende med å legge inn materialet. Dette er en viktig oppgave for å sikre ØFHK`s historie. Alle som måtte har gammelt materialet om klubben skriv eller bilder oppfordres til å sende dette til Arne Sandbakken som legger dette inn i det elektroniske arkivet.

 

 Sak 2, Tolga Prøva Oppsummering,

Prøva ble gjennomført helgen 9. og 10. april i strålende vær og «turboføret»

Tilbakemelding fra både nye og erfarne deltagere er klart positive. I tillegg til et godt gjennomført arrangement og flinke dommere trekkes det sosiale, miljøet og trivselen frem som viktig suksessfaktorer. 32 pers. deltok på jegermiddag.

  • 157 startende hunder
  • 77 oppflukter
  • 73 stand m. makker
  • 36 premieringer i tillegg ble Cacit og reserve Cacit utdelt.

 

Sak 3, Kommende aktiviteter i vår,

  • Dressurkurs, avlyst pga. at det kun var 2 påmeldte.
  • Sommertreffet (24) 25. – 26. juni. Alt. 1, Johnsgård Camping, Alt.2, Savalen, Alt. 3 Skytterbanen.

Alt. 1 jobbes med, samt å invitere Knut Østmo.

Invitasjon med påmelding legges ut på Hjemmesida og FB så snart som mulig.

  • Treningssamling 13. og 14. august på Tolga Østfjell,

Invitasjon med påmelding legges ut på Hjemmesida og FB så snart som mulig.

  • Klubbmesterskap 8. oktober
  • Julemøte, aktivitetsutvalget jobber med det

 

Sak 4, Div. høringer fra FKF

Høringsdokument for FKF’s Apportkomitè med oppdrag fra RS 2015 om en bred utredning av apport i FKF sine jaktprøveregler. 

Styrets oppfatning av forslagene til endring i høringsdokumentet var en innskjerping av dagens regler til strengere krav og utførelse av prøver. Styrets vurdering er at dagens regelverk opprettholdes. Spesielt med tanke på at strengere krav til apport i UK og AK ikke vil fremme, men snarere kan begrense mangfoldet og bredden innen fuglehund. Dette tilbakemeldes FKF.

 

Sak 5, Status jubileumscup

Forslag til årets cup ble fremlagt noe sein så det ser dessverre ut til at denne ikke lar seg gjennomføre i år.

 

Eventuelt,

ØFHK`s  Facebook side benyttes mer og mer, styret tildeles brukerID og Passord.

Det er viktig at «riktig og godt» stoff legges inn på FB.

ØFHK`s medlemslister ligger NKK.no styret tildeles brukerID og Passord.

 

Miniprelleren, Neste utgave sendes på mail som tidligere, men etter dette legges Miniprelleren kun ut på FB og Nettsia, Klubben har noen medlemmer som ikke har disse mediene og styre vil prøve å levere Minipreller på papir til disse.