Referat fra styremøtet 15.03.2015

Referat fra Styremøte ØFHK 25.03.2015

Tilstede: Jøran Meås, Kasper Slettan, Arne Sandbakken, Tore Knudsen og Reidun Joten.
Kunne ikke møte: Anne Mette Grue og Johannes Nordvik.  (Ved en feiltakelse var ikke vararep invitert, men vil bli det til senere møter).

Sak 1 Konstituering av nytt styre

Leder  (Reidun Joten) og kartotekfører (Tore Knudsen) ble valgt av årsmøtet.

Øvrige funksjoner i styret fordeles slik i underutvalg:
Jaktprøveutvalget: Kasper Slettan og Anne Mette Grue
Utstillingsutvalget: Jøran Meås og nestleder ØFHK
Aktivitetsutvalget: Johannes Norvik og Arne Sandbakken
Info/web og Hovedpreller: Arne Sandbakken

Utvalgene/funksjonene i klubben vil da bestå slik:

Jaktprøveutvalg: Kasper Slettan (leder), Anne Mette Grue (sekr), Marianne Steenland (dommeransvarlig), Per Kristian Evensen.

Utstillingsutvalget: Jøran Meås, Ragnar Alander. Geir Ludvigsen forespørres i tillegg.

Aktivitetsutvalget: Johannes Nordvik, Arne Sandbakken, Per Østigård. Siri Strømmevold forespørres i tillegg.

Informasjon (nettside, miniPreller og Hovedpreller): Arne Sandbakken, samt hele styret. Arne snakker med Asgeir for overlapp. Asgeir har ansvaret til Tolga pr. er ferdig.

Sak 2 Tolgaprøven.

Her ser alt ut til å være i rute.  Jaktpr.utvalget har ansvaret. Fordeling av div oppgaver. Viktig å få ut en minipreller for informasjon. Foredrag fredag kveld med Halvard Rødsjø.

Sak 3 Kommende aktiviteter

30 års Jubileum: Aktivitetsutvalget har hovedansvaret for jubileumshelga 26. og 28. juni, men hele styret bidrar. Mye er klart her. Foredrag ved Landin bl.a.
Dressurkurs unghund i fjellet 15. og 16.08: Instr spurt / John H Grande og Maiken G Horn.
Klubbmesterskap 10.10 Terreng Mastukåsa ok. Mangler en dommer.
Dressurkurs vår: Aktivitetsutvalget hører med Marianne Steenland.

Sak 4 Diverse

Aarets hund: er klart og kunngjøres i en minipreller. Omtales i Hovedpreller.

Styremøter: Legges til onsdager, oddetallsuker

 

Ref: Reidun Joten