Referat fra styremøtet 27.01.2016

Sted : Tynset kl. 19.00

 

Tilstede: Kasper Slettan, Anne Mette Grue, Arne Sandbakken, Tore Knudsen, Johannes Nordvik, Per Østigård og Reidun Joten.
Meldt forfall: Ragnar Alander og Jøran Meås.

Sak 1. Forberedelser til årsmøtet den 10. feb.

  • Reidun sjekker banken ad ledige lokaler. Ellers står det i Prellern at vi skal ha møtet i NØK sine lokaler. Dumt å gjøre om.
  • Gjennomgang av regnskap og oppsett av budsjett. Tore hadde laget et utkast som dannet utgangspunkt for diskusjon. Legges fram på årsmøtet.
  • Status valg og gjennomgang av forslag til kandidater som meddeles valgkomiteen.

Sak 2. Innkjøp
Arne kjøpe icenett.
Klubben har kjøpt pc. Oppdatert regnskapsprogram.

Sak 3. stoff til Minipreller 1 2016
Påminning om årsmøte
Treningsterrenget
Tolgaprøva.
Se hva som står i hoved Prelleren.
Se mer informasjon på nettet.

Sak 4. Årets hund:
Frist 31.01.16

Sak 5. Treningsterreng:
Ok Vingelen fra januar. Kasper og Per Kristian jobber for å få trening i april. Kanskje prøve å få terreng på Kvikne.

Sak 6. Eventuelt

  • Hør med Marianne ang status taksering.
  • Paal Gundersen sponser klubben videre m 10 000 kr. Diskusjon om mulig cup.
    Kunne Årets hund og årets klubbmester løftes fram? Saken tas opp på neste møte.

    ref Reidun