Fuglehundklubbens formål er i første rekke sosialt samvær og å utvikle gode jakthunder. Klubben ble stiftet 22. februar 1985.

Klubben arbeider for:

 • å fremme interessen for fuglehunden og forbedre den.
 • å bedre dressur og riktig behandling av hunden.
 • å fremme kjennskap til og respekt for alle lover og regler som omhandler hundeeierens ansvar og plikter.

For 2021 har vi følgende styre og verv i klubben:

Styret:

 • Leder: Arnfinn Frengstad, epost: af@eltron.no
 • Nestleder: Anne Mette Grue, epost: agrue621@gmail.com
 • Kasserer: Tore Knudsen,  epost: mailto:to-knu2@online.no
 • Styremedlem: Daniel Glomb, epost: daniel.glomb@outlook.de
 • Styremedlem: Unni Irene Bakke, epost: unni-ba@online.no
 • Styremedlem: Per Kristian Evensen, epost: per.evensen@nok.no
 • Styremedlem: Mari Anne Gym Berg, epost: mari_anne_berg@hotmail.com
 • Styremedlem: Jostein Østvang, epost: joss_o@hotmail.com
 • Varamedlem: Mali Nordvang Rundfloen, epost: mali.noru@gmail.com
 • Varamedlem: Linn Irén Humlekjær, epost: humlekjaer@icloud.com 

Jaktprøveutvalget:

 • Leder: Anne Mette Grue
 • Medlemmer: Per Kristian Evensen, Unni Irene Bakke og Marianne Steenland

Utstillingsutvalget:

 • Leder: Arnfinn Frengstad
 • Medlemmer: Ragnar Alander og Mali Nordvang Rundfloen

Aktivitetsutvalget:

 • Leder: Mari Anne Gym Berg
 • Medlemmer: Trond Brørby, Arne Sandbakken, Erik Tømte og Jostein Østvang

Terrengansvarlig:

 • Per Kristian Evensen, Arve Løkken og Arne Sandbakken

Dommerutvalget:

 • Marianne Steenland;  epost: marianne@hundepensjonat.net
 • Ola Øie
 • Bjørn Schjølberg

Web:

 • Daniel Glomb og Linn Irén Humlekjær

Preller’n redaktør:

 • Arnfinn Frengstad (ansv.)
 • Kasper Slettan

Materialforvalter:

 • Arnfinn Frengstad
 • Kasper Slettan

Revisor:

 • Medlem: Siri J. Strømmevold
 • Medlem: Morten Sandbakken
 • Varamedlem: Per Østigård

Valgkomite:

 • Leder: Trine Økseter Knudsen
 • Medlem: Jardar Kilsti Nordeng
 • Medlem: Trond Brørby 
 • Varamedlem: Øyvind Streitlien

Kontakt Østerdal Fuglehundklubb på epost: post@fuglehundklubben.no