Treningsterreng på Grønnfjellet

Terrenget kan benyttes til trening for klubbens medlemmer mot løst treningsavgift, men maksimum antall pr dag er 10 hunder.

Tidsrom 21. august – 5. september. 

  • Avgift kr 100,- pr hund

Treningskort kjøpes via Vipps. Søk opp Østerdal Fuglehundklubb og velg Treningsterreng og du finner treningskort for Grønfjellet. Det er lagt ut 10 treningskort per dag.

Alle må ha avresjonbevis på trenende hunder.

Hunder som det ikke er løst treningsavgift for, må overholde reglen om utvidet båndtvang i Tynset kommune. Kun betalende hunder som har unntak fra denne regelen.

 Kart som viser treningsterrenget finner du her.

Vi takker grunneierne for en positiv holdning til klubben og vi Oppfordrer alle hundeeiere å respektere avtalen vi har inngått med grunneierne!