Gjennomførte apportbevisprøver!

I regi av klubben ble det gjennomført apportbevisprøver i Strømsåsen med dommer Marianne Steenland, den 8. mars i år. Alle fire deltagerne besto! Gratulerer så mye til

  • Hardeggkampens Dorris og Lena Nylend
  • Neadalens Cedric og Siri Strømmevold 
  • Svartkulpens Iowa og Øyvind Streitlien
  • Tågålias Vega og Mari Dalen Jordet